Espace Entreprises

Espace Entreprises ////////////////////////////////
Cyrsiau Blasu Ar-lein
Gallwch chi ddechrau dysgu Cymraeg trwy ddilyn cyrsiau blasu ar-lein. Maen nhw’n cyflwyno geirfa ac ymadroddion pob dydd ac maen nhw ar gael i bawb, yn rhad ac am ddim. Mae rhai cyrsiau wedi eu teilwra ar gyfer gwahanol sectorau, er enghraifft Iechyd a Gofal. Mae’n rhaid mewngofnodi neu greu cyfrif i ddechrau cwrs - proses hawdd iawn (dewiswch ‘Arall’ yn y ddewislen wrth greu cyfrif). Pob hwyl gyda’r dysgu!

Cwrs 'Croeso'

Mae’r cwrs yma yn cyflwyno geirfa ac ymadroddion syml.

  • Mae'r cwrs ar gael yn rhad ac am ddim i bawb.
  • Mae'r cwrs Croeso yn cynnwys Rhan 1 (5 uned, tua 5 awr) a Rhan 2 (5 uned, tua 5 awr).

Cliciwch ar y dde i gael mynediad at y Cwrs 'Croeso'.